Laatu

Asiakkaiden luottamus on ensiarvoisen tärkeää, siksi hyvä laatu on meille kunnia-asia. Saavutamme sen hyvällä suunnittelulla, huolellisella työllä ja monikymmenvuotisella kokemuksella.
Kartoitamme tuotteita suunniteltaessa asiakkaiden toiveet ja tavoitteet mahdollisimman tarkasti. Huolehdimme toimitusvarmuudesta ja hyvän laadun säilymisestä koko henkilöstön toimesta.

Laatujärjestelmä ohjaa toimintaamme ja mahdollistaa tuotantomme tasalaatuisuuden. Tuotteidemme säädöstenmukaisuudesta ja ominaisuuksista on saatavilla dokumentteja.

Elintarvikekosketukseen liittyviä tuotteita varten meillä on omavalvontasuunnitelma lain tarkoittamia kriittisiä kontrollipisteitä tarkastellen. Noudatamme säädösten määrittelemää hyvää tuotantotapaa.

YMPÄRISTÖ

Pyrimme kestävään kehitykseen. Ulospäin ympäristömyönteisyytemme näkyy ehkä helpoimmin kierrätysmateriaalin käytössä. Pääosa käyttämästämme materiaalista on uusiota teollisuudesta ja kotitalouksilta.

Tavoitteenamme on mahdollisimman vähäinen ympäristön kuormitus. Kaikki tuotannon sivuvirrat päätyvät uudelleenkäyttöön.

Valmistamamme tuotteet ovat kierrätyskelpoisia ja käytön päättyessä niiden sisältämä energia saadaan poltossa talteen sähkö- tai lämpöenergiana.

Facebook