Kiertotalous

Kiertotalous edellyttää valmistajalta tuotteen käyttötarkoituksen tuntemista. Silloin se voidaan suunnitella valmistettavaksi luonnonvaroja säästäen, silti toiminnallisuudesta tinkimättä. Samoin käyttötarkoituksia ja -ikää voidaan laajentaa ja suunnitella myös tuotteen elinkaaren seuraavat vaiheet. Kierrätettävyys ja loppukäyttö oleellisena osana.
Energian ja luonnonvarojen säästäminen on meille mahdollista huolellisen suunnittelun, tuotekehityksen, testien ja laitteiden kehittämisen myötä. Lopputuloksena syntyy asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisempia ja ekologisempia tuotteita.

KIERRÄTYS

Hyödynnämme kaiken tuotannossa syntyvän hukkakalvon omalla uusiointilaitoksella. Markkinoilta hankkimastamme raaka-aineesta valtaosa on kierrätysmateriaalia joka oli aiemmin peräisin teollisuudesta ja nyt enenevässä määrin myös kotitalouksilta. Olemme iloksemme huomanneet kotimaisten muovinkierrätyslaitosten tekevän edistyksellistä tuotekehitystä ja saamme hyödyntää niiden laajenevaa osaamista ja tarjontaa.
Kaikki valmistamamme tuotteet ovat uudelleenkäytettäviä ja kierrätyskelpoisia, soveltuen myös poltettavaksi muun energiantuotannon ohessa.

Facebook